• VVD Strijen zoekt nieuw bloed.

  VVD Strijen zoekt nieuw bloed voor de lokale en regionale politiek. Heeft u interesse om hieraan uw steentje bij te dragen? U bent van harte welkom! Lees verder

 • Welkom bij VVD Strijen

  De VVD raadsfractie van de gemeente Strijen heet u hartelijk welkom
 op op deze website. Wij informeren u graag over de actuele bestuurlijke en politieke situatie in en om Strijen. Lees verder

 • Wat u moet weten voordat u meewerkt aan de "alternatieve burgerpeiling" van Strijens Belang over de herindeling van gemeente Strijen.

  10 maart − Commentaar alternatieve burgerpeiling Strijens Belang Lees verder

 • Gelukkig nieuwjaar!

  © Webmaster

  01 januari − Gelukkig nieuwjaar Lees verder

 • Oud-politicus Schil Overwater overleden

  © Rein Gelijnde

  18 november − Schil Overwater overleden Lees verder

 • Oprichting VVD afdeling Hoeksche Waard is een feit.

  02 juli − VVD Hoeksche Waard is een feit. Lees verder

 • VVD zorgen over Moerdijk

  25 maart − VVD maakt zich zorgen over incidenten bij Shell Moerdijk. Tijdens een mede op voorstel van de VVD op 24 maart in dorpshuis Streona gehouden voorlichtingsbijeenkomst heeft Shell samen met de Dienst Gezondheid & Jeugd en gemeente Strijen tekst en uitleg gegeven. Het wachten is nu over een mogelijk in samenwerking met de huisartsen te houden medisch onderzoek. Ook voor de VVD is de maat vol; aan de overkant van het Hollandsch Diep moet zorgvuldiger met veiligheid worden omgesprongen. Lees verder

 • Voortgang onderzoek provincie bestuurlijke toekomst

  © Rogier van der Sande (bron ...

  25 maart − Gedeputeerde Rogier van der Sande pakt door met het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard. Strijense inwoners kunnen op 18 april in een speciale inloopavond hun zegje doen. Lees verder

 • Dorpskernontwikkeling (Kaai)

  24 februari − Na de realisatie van de nieuwe Kerkstraat is het nu de beurt aan een verdere opknapbeurt van de rest van het dorpshart. Naar aanleiding van door onze fractie voorbereide moties wordt hard gewerkt aan planvorming voor het herinrichten van de Kaai en de aansluitende wegen (Boompjesstraat & Molenstraat). Woensdag 24 februari wordt een informatieavond voor bewoners/ondernemers rondom de Kaai georganiseerd. De VVD verwacht veel creatieve en inspirerende ideeën waar de planmakers mee aan de slag kunnen. Lees verder

 • Sportnota 2015-2020 door gemeenteraad aangenomen.

  © vv strijen

  24 februari − In de gemeenteraad van 23 februari is de nota “Sport en Bewegen 2015-2020 Strijen” unaniem aangenomen. De VVD fractie heeft inhoudelijk een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming daarvan. Het eindresultaat mag er dan ook zijn. Inzet is dat de Strijense inwoners (meetbaar) meer zullen bewegen (doelstelling: landelijk gemiddelde). Daarvoor worden veel initiatieven en samenwerkingsverbanden met onze verenigingen gezocht. Ook individuele sporters worden niet vergeten. Lees verder

 • Vluchtelingenproblematiek

  24 februari − Strijen heeft net als alle andere Nederlandse gemeenten te maken met een verantwoordelijkheid op het gebied van vluchtelingenopvang. In de raadsvergadering van 23 februari is een procedurevoorstel aangenomen voor onderzoek naar mogelijke realisaties van noodopvang voor maximaal 200 personen. Er zijn nog geen besluiten genomen. Dit gebeurt pas nadat zorgvuldig met bewoners en betrokkenen is gesproken over het daarvoor noodzakelijke draagvlak. Binnenkort start de communicatie hierover. Lees verder

 • Bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard (onderzoek provincie)

  24 februari − Er bestaat nog geen duidelijkheid over het wel of niet herindelen van de 5 gemeenten. De provincie verricht onderzoek en verwacht voor de zomervakantie met een standpunt over de Hoeksche Waard te komen. In de tussentijd zal de provincie nog veel onderzoek doen en in gesprek gaan met bestuurders, maatschappelijk middenveld en inwoners van de Hoeksche Waard. Onze fractie spreekt zeer binnenkort met provinciale ambtenaren. Lees verder

 • Belangrijke zaken in de gemeenteraad.

  24 februari − Het nieuwe jaar is al week bijna 2 maanden oud. In die periode zijn er politiek belangrijke zaken aan de gekomen waarvan het bestuurlijk eindbeeld nog niet in zicht is. Via deze site zullen wij u op de hoogte houden van o.a. de ontwikkelingen rond de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard, de vluchtelingenproblematiek, de gemeentelijke plannen met betrekking tot woningbouw, inrichting van de dorpskern en recreatie en toerisme. Gelijktijdig verwijzen wij u naar de website van gemeente Strijen en de social media waar veel actuele informatie terug te vinden is. Lees verder

 • VVD gooit de luiken open.

  29 december − Politieke partijen hebben geen goed imago. Veel mensen vinden het ouderwetse en gesloten clubjes. Dat beeld is deels wel terecht. Daarom willen wij gaan veranderen. Lees verder

 • Herindeling of samenwerken? De provincie is aan zet.

  29 december − Op 17 december zijn de 5 gemeenteraden in de Hoeksche Waard er niet in geslaagd een eensluidend besluit te nemen over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. De raden kunnen het niet eens worden over een fusie of zwaardere samenwerking. De Provincie Zuid-Holland heeft de regie nu overgenomen om, als het aan VVD Strijen ligt, snel een knoop door te hakken over hoe het nu verder moet. Lees verder

 • De tussenbalans opgemaakt. Strijen kan doorpakken!

  14 november − De gemeentebegroting voor 2016 is vastgesteld. Strijen staat er goed voor. Veel van de coalitieafspraken zijn al afgerond of in uitvoering. Daarom heeft onze fractie samen met andere partijen de nadruk gelegd op intensivering en versnelling van belangrijke zaken op het gebied van de inrichting van de dorpskern, woningbouwplannen en verdere ruimtelijke ontwikkeling, recreatie en toerisme, sporthal, fietspaden en het onderhoudsniveau van straten en groen. Het college heeft de in 5 moties opgenomen opdrachten volledig aanvaard Lees verder

 • OBT onderzoek afgerond. Wordt het herindelen of verzwaarde samenwerking?

  14 november − Woensdag gaan de gemeenteraadsleden uit de Hoeksche Waard “kleur bekennen” over hun voorkeursvariant van de bestuurlijke aansturing in de Hoeksche Waard. Komt het tot 1 gemeente Hoeksche Waard of kiezen we voor een verzwaarde samenwerking tussen de huidige 5 gemeenten? VVD Strijen is al langer voorstander van een fusie van de 5 gemeenten. Dit standpunt wordt door het OBT onderzoek herbevestigd. Op 17 december gaande gemeenteraden hierover kiezen. In dit artikel leggen wij u graag uit waarom wij voorstander zijn van gemeentelijke herindeling Lees verder

 • Begrotingsraadsvergadering 27 oktober 2015.

  19 oktober − Dinsdag 27 oktober vindt de jaarlijkse begrotingsraadsvergadering plaats. Hierin wordt de door het college aangeboden begroting behandeld en worden ook besluiten genomen over de hoogte van de belastingtarieven voor 2016. De VVD fractie zal daarin via de algemene beschouwing reageren op de voorgelegde voorstellen. Lees verder

 • Presentatie eindrapport OBT

  19 oktober − Woensdag 7 oktober is het eindrapport Bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard gepresenteerd. De stuurgroep van fractievoorzitters en alle Hoeksche Waardse raadsleden bereiden zich voor op een definitief besluit op 17 december aanstaande. Lees verder

 • VVD Strijen tevreden over voortgang Onderzoek Bestuurlijke Toekomst Hoeksche Waard.

  16 juli − Halverwege het proces heeft op 8 juli een raadsledenconferentie plaatsgehad. VVD Strijen is tevreden over de voortgang van het Onderzoek Bestuurlijke Toekomst Hoeksche Waard. Lees verder